Biển tên phòng bằng inox xước đế mica

  • NH_00000663